Comenzi telefonice: 0752 087 747

@YAGOnature #YAGOnature

Termeni și condiții

Introducere

yagonature.ro este website-ul oficial al companiei T&T Fresh S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în localitatea Dej, str. Mesteacănului nr. 3C, jud. Cluj, având număr de înregistrare J12/1172/17.03.2017, C.U.I: 37278155, prin intermediul căruia sunt oferite serviciile companiei.

Folosirea website-ului www.yagonature.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul website-ului, noile prevederi fiind aplicabile de la momentul afişării formei revizuite pe website – cu excepţia comenzilor care sunt în curs de executare, ce se vor duce la bun sfârşit în condiţiile aplicabile la momentul acceptării comenzii. Utilizatorii website-ului vor avea acces permanent și vor putea consulta în orice moment, termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor.

Accesând şi navigând pe acest website, utilizatorii acceptă termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea website-ului.

Prin intermediul secţiunilor sale, website-ul oferă utilizatorilor informaţii referitoare la serviciile companiei precum şi acces la aceste servicii, prin comandarea lor de către utilizatori.

Compania oferă clienţilor săi acces facil la informaţii cu privire la diferitele produse ce pot fi utilizate în urmarea unui program de detoxifiere prin intermediul sucurilor naturale presate la rece (“cold pressed”) precum şi asistenţă în identificarea programului de detoxifiere cel mai bine pliabil nevoilor personale. Totodată, compania pregăteşte şi livrează clienţilor săi produsele incluse în programul de detoxifiere agreat, în condiţiile stabilite în prezentul Document, precum şi sucuri de fructe naturale, pregătite pe baza comenzilor individuale ale clienţilor. Toate produsele pregătite pentru programele de detoxifiere alese de clienţii companiei sunt individualizate în raport cu solicitările acestora, constituind produse personalizate conform specificaţiilor clientului, manifestate prin intermediul comandării serviciilor companiei, astfel cum se stabileşte prin prezentul Document. Clienţii cunosc faptul că produsele furnizate prin intermediul serviciilor companiei nostre au un grad ridicat de perisabilitate – fiind crude şi nepasteurizate – şi sunt susceptibile de a se degrada / expira rapid (în ceea ce priveşte termenul de valabilitate), astfel cum se indică pentru fiecare produs în parte, în secţiunea corepunzătoare din website cât şi pe eticheta individuală.

Produsele furnizate de către companie prin intermediul website-ului nu sunt produse medicale sau care să aibă proprietăţi de această natură. Programele oferite de companie nu sunt de așa natură încât să poată înlocui o dietă corepunzătoare ori să ofere efecte sau rezultate specifice pentru dieta / sănătatea persoanelor care le folosesc.

Clienţii companiei rămân singurii responsabili pentru consultarea medicului de familie / de specilitate pentru a determina dacă este corespunzător stării sale de sănătate programul de detoxifiere ales din oferta companiei. Ingredientele folosite de către companie în pregătirea produselor incluse în diferitele programe de detoxifiere oferite sunt indicate atât pe website, în secţiunea cu această destinaţie cât şi pe eticheta produsului. Revine clientului obligaţia de a verifica dacă unele dintre aceste ingrediente ar avea proprietăţi dăunătoare pentru starea sa de sănătate, în raport de propria situaţie: se află într-o situaţie specifică de sănătate, urmează o medicamentaţie specifică, manifestă alergii faţă de unele dintre substanţele utilizate în fabricarea sucurilor.

Deşi compania poate oferi clientului diferite informaţii cu privire la aspecte nutriţionale asociate produselor comercializate în cadrul programelor prezentate ori informaţii de natură generală în acest domeniu, acestea nu au caracterul unui sfat ori recomandare de natură medicală şi nu pot substitui opinia medicului specialist, care trebuie consultat ori de câte ori clientul apreciază a fi necesar.

Termeni şi condiţii

I. DEFINIŢII

Societatea – T&T Fresh S.R.L., persoană juridică de drept român, cu sediul social în localitatea Dej, str. Mesteacănului nr. 3C, jud. Cluj, având având număr de înregistrare J12/1172/17.03.2017, C.U.I: 37278155, coordonate de contact: adresă de e-mail – comenzi@rawmadejuices.ro, nr. tel.

Adresa poştală a spaţiului unde societatea îşi desfăşoară activităţile oferite prin intermediul website-ului este cea a sediului social: Dej, str. Mesteacănului nr. 3C, jud. Cluj.

Client – persoana fizică / persoana juridică care îşi face un Cont în website şi efectuează o Comandă ori care efectuează o Comandă fără existenţa unui Cont prealabil;

Cont – secţiunea din website formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii în format electronic şi care conţine informaţii despre Client şi istoricul Clientului în website (comenzi, facturi fiscale, etc.);

Website – domeniul www.yagonature.ro şi subdomeniile acestuia;

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Societate şi Client prin care Clientul transmite Societaţii, prin intermediul website-ului ori pe e-mail, la adresa comenzi@rawmadejuices.ro intenţia sa de a beneficia de Serviciile Societăţii prezentate pe website. Totodată, termenul de Comandă include şi operaţiunea descrisă anterior intermediată printr-o convorbire la telefon, prin call center-ul Societăţii, urmată de o confirmare a Comenzii în scris, prin transmiterea unui mesaj de acceptare a Comenzii de către Societate, Clientului.

Servicii – programele de detoxifiere oferite de Societate în funcţie de solicitarea Clientului şi personalizate în conformitate cu specificaţiile acestuia din urmă.

Produse – orice produs oferit de Societate, menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Societate Clientului, ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune pe website, un număr finit de Servicii / Produse având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Societate.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Societate şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Societăţii şi a Clientului, prin intermediul website-ului, ca urmare a acceptării unei Comenzi plasate de Client pentru a beneficia de un anumit Serviciu sau Produs.

Conţinut – Toate informaţiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conţinutul oricarui e-mail trimis Clienților de către Societate prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Societăţii, Clientului, conform informaţiilor de contactare specificate; informaţii legate de Servicii / Produse și/sau tarifele practicate de Societate într-o anumită perioadă; date referitoare la Societate, sau alte date ale acesteia.

Document – Termenii şi Condiţiile de faţă.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poşta electronică (e-mail, SMS) asupra

Serviciilor / Produselor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Societate într-o anumită perioadă.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din prestarea unui Serviciu de către Societate, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Societate, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Serviciilor / Produselor, aşa cum sunt precizate în descrierea acestora în cuprinsul website-ului.

II. RAPORTUL CONTRACTUAL

2.1. Serviciile prestate de Societate şi respectiv Produsele furnizate în executarea acestor Servicii sunt obiectul raportului contractual stabilit între Societate şi Clienţi în condiţiile prezentului Document.

2.2. Prin înregistrarea unei Comenzi, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Societatea îşi derulează operaţiunile.

2.3. În vederea încheierii valabile a unui Contract între Societate şi Client pentru executarea Serviciilor şi respectiv furnizarea Produselor, acesta va transmite Societăţii o Comandă, prin intermediul website-ului, sau la numărul de telefon XXXX XX XX XX, ori pe e-mail, transmițând un mesaj la adresa: comenzi@rawmadejuices.ro.

2.4. Ulterior recepţionării Comenzii, Societatea va analiza posibilitatea de executare a acesteia – prin raportare la elementele specifice indicate de Client în formularul de Comandă, astfel cum aceasta a fost individualizată la momentul plasării – şi va transmite Clientului în maxim 24 ore un mesaj electronic (pe adresa de e-mail furnizată Societăţii) cuprinzând fie acceptul în executarea Comenzii, fie raţiunea pentru care aceasta nu poate fi realizată ori necesită modificări.

2.5. Contractul dintre Societate şi Client pentru prestarea Serviciilor şi respectiv furnizarea Produselor se consideră încheiat la momentul primirii de către Client de la Societate, prin intermediul poştei electronice a notificarii de acceptare a Comenzii în forma sa finală – astfel cum se dispune la pct. 2.4. Contractul astfel născut este încheiat în limba română. Comenzile plasate de Client şi acceptate de Societate sunt stocate în Contul personal al fiecărui Client, în măsura în care acesta a ales opţiunea de a-şi face Cont. Totodată, Societatea păstrează un registru al Comenzilor acceptate, pentru o perioadă de 120 zile de la data generării.

2.6. Documentul, Comenzile Clientului şi informaţiile puse la dispoziţie de către Societate pe website vor sta la baza Contractului.

III. CONDIŢII CONTRACTUALE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client.
Pentru motive justificate, Societate îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul anumitor Clienţi în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitatile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului pe website, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Societatea. În aceste cazuri, Clientul se poate adresa Societăţii, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

3.2. Comunicarea cu Societatea se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta pe website sau prin adresele mentionate la secţiunea „Găsește-ne” din website.

3.3 Societate işi rezerva dreptul de a cere Clientilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului. În măsura în care Clientul nu furnizează Societăţii toate informaţiile necesare pentru corecta plasare a unei Comenzi şi implicit pentru încheierea Contractului, un mesaj automat va fi generat Clientului cu ocazia ori ulterior completării formularului de Comandă.

3.4. Societatea poate publica pe website informaţii despre Servicii şi / sau Produse şi / sau promoţii practicate de către aceasta într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Produselor şi / sau Serviciilor prezentate pe website sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A. În anumite condiţii, tarifele nu includ costurile de transport adiacente (pentru livrarea Produselor), care se evidenţiază în cuprinsul Comenzii plasate, la finalul procedurii de înregistrare a acesteia, şi care se achită o dată cu plata preţului Serviciilor comandate.

3.6. Clientul nu este facturat de către Societate cu privire la orice alt cost asociat operaţiunii de comandare a Serviciilor prestate, cum ar fi: cost pentru utilizarea mijloacelor telefonice / electronice, comisioane bancare, etc. Numărului de telefon pus la dispoziţia Clientului pentru contactarea Societăţii i se aplică planul tarifar uzual practicat de operatorul de telefonie fixă / mobilă.

3.7. Societatea nu este / nu poate fi facută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client pentru efectuarea online a plăţilor Serviciilor, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON ori diferite comisioane bancare practicate de unitatea respectivă. Responsabilitatea pentru această acţiune revine Clientul.

3.8. Având în vedere aspectele de ordin practic care decurg din personalizarea Serviciilor prestate şi a Produselor furnizate, la solicitarea Clientului, toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor şi / sau a Serviciilor disponibile pe website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Societăţii, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

IV. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

4.1. Societatea poate cesiona şi / sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Spre exemplu, Clientul cunoaşte şi acceptă faptul că unele livrări de Produse se pot executa oricând prin intermediul unui prestator de servicii terţ. Societatea va fi întotdeauna responsabilă faţă de Client pentru toate obligațiile contractuale.

V. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambulul Documentului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conţinut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect.

5.2. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi / sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Societate, includerea oricărui Conţinut în afara website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Societăţii asupra Conţinutului decât cu acordul scris expres al Societăţii.

5.3. Clientul poate copia, transfera şi / sau utiliza elemente ce intră în cuprinsul Conţinutului numai în scopuri personale, numai în cazul în care acest demers nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

VI. PROCEDURA DE COMANDARE A SERVICIILOR

6.1. Clientul poate efectua Comenzi pe website, prin adăugarea Produselor şi / sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Produs / Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii şi acceptării subsecvente a Comenzii de către Societate, nu atrage după sine înregistrarea valabilă a unei comenzi, implicit nici obligaţia corelativă a Societăţii de a presta un Serviciu pentru Client.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, astfel cum sunt indicate în formularul de comanda furnizat, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin lansarea Comenzii, Clientul consimte că Societatea poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Societate pe coordonatele furnizate de Client, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

6.4. După acceptarea unei Comenzi a Clientului, Societata păstrează dreptul de a anula Comanda respectivă, cu informarea Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă şi fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese, în următoarele cazuri:
neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzactiei;
invalidarea ulterioară a Tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Societate;
datele furnizate de către Client, pe website, sunt incomplete şi / sau incorecte.

6.5. În măsura în care Clientul plasează o Comandă şi efectuează Tranzacţia de plată a preţului acesteia iar, ulterior, Societatea se află în imposibilitate de acceptare a Comenzii, aceasta din urmă va informa pe Client cu privire la acest aspect, urmând a dispune returnarea sumei achitate de Client într-un termen de maxim 24 ore, pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata.

VII. LIPSA DREPTULUI DE RETRAGERE

7.1. Având în vedere natura Serviciilor prestate de Societate precum şi a Produselor furnizate – astfel cum este prezentat în preambulul Documentului – Clienţii nu beneficiază de un drept de retragere, în sensul legii, în legătură cu Comenzile plasate.

7.2. Societatea vine în sprijinul Clienţilor săi şi urmăreşte să satisfacă solicitările legitime şi fundamentate ale acestora pentru anularea ori modificarea Comenzii plasate.

7.3. Astfel, în măsura în care o Comandă lansată nu a fost încă acceptată de Societate până la momentul în care Clientul va solicita modificarea ori anularea Comenzii în cauză, Clientul poate solicita anularea şi / sau modificarea Comenzii fără penalităţi. Într-o atare situaţie, Clientul este obligat să expedieze Societăţii un e-mail cu privire la modificarea / anularea Comenzii, menţionând în mod obligatoriu numărul comenzii în subiectul mesajului electronic. Societatea va comunica Clientului confirmarea sa în sensul modificării / anulării Comenzii respective.

Dacă a fost efectuată o plată a preţului Comenzii anulate, Societatea va dispune returnarea preţului (pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata) în maxim 24 ore de la data confirmării anulării comenzii. Dacă a fost efectuată o plată a preţului Comenzii supusă modificării, Societatea va păstra suma de bani achitată în contul preţului noii Comenzi. În măsura în care există o diferentă de preţ de returnat Clientului, Societatea va dispune returnarea preţului (pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata) în maxim 24 ore de la data confirmării modificării comenzii. Clientul este obligat să achite orice diferenţă de preţ pentru noua Comandă modificată, în termen de maxim 24 ore de la data modificării Comenzii. Comanda astfel modificată nu mai poate fi supusă unui nou proces de modificare, la solicitarea Clientului.

7.4. Ca regulă generală, din raţiuni de ordin practic, derivând din natura Produselor furnizate în executarea Comenzilor, Societatea nu poate accepta modificarea ori anularea Comenzilor care au fost acceptate. Totuşi, în măsura în care există motive obiective pentru care Clientul doreşte să modifice ori să anuleze o Comandă acceptată, acesta este rugat să contacteze Societatea. Societatea va informa în scris Clientul cu privire la acceptul în sensul modificării ori anulării unei astfel de Comenzi acceptate.

7.5. În ceea ce priveşte Serviciile Societăţii constând pregătirea şi livrarea Produselor sub forma de pachete de detoxifiere, Societatea vă oferă posibilitatea de a renunţa / anula o Comandă acceptată, fără penalităţi, cu condiţia ca o astfel de solicitare să fie recepţionată de Societate cu cel puţin 24 ore înainte de momentul la care ar fi trebuit să înceapă programul de detoxifiere. Într-o atare situaţie, Clientul este obligat să expedieze Societăţii un e-mail cu privire la anularea Comenzii, menţionând în mod obligatoriu numărul comenzii în subiectul mesajului electronic. Societatea va comunica Clientului confirmarea sa în sensul modificării / anulării Comenzii respective. Dacă a fost efectuată o plată a preţului Comenzii anulate, Societatea va dispune returnarea preţului (pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata) în maxim 24 ore de la data confirmării anulării Comenzii.

7.6. În orice caz, Societatea are dreptul de a refuza oricând solicitările pentru modificarea sau anularea Comenzilor acceptate, înaintate cu mai puţin de 1 zi lucrătoare anterior datei la care Produsele urmau a fi livrate, fără să fie nevoie de indicarea vreunui motiv obiectiv, separat de existenţa dreptului în cauză conform Documentului, şi fără returnarea preţului ori plata vreunei alte sume de bani cu titlul de despăgubire.

VIII. FACTURAREA ŞI PLATA SERVICIILOR / PRODUSELOR

8.1. Prețurile Produselor şi Serviciilor sunt cele afişate pe website la momentul lansării unei Comenzi. Preţurile afişate în cadrul website-ului includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

8.2. Preţul este achitat de Client cu ocazia plasării fiecărei Comenzi, prin intermediul website-ului, utilizând mijloacele de plată online indicate de website.

8.3. Preţul şi modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă, fiind afişate în ultima etapă a lansării Comenzilor. Societatea va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile prestate, Clientul fiind obligat să furnizeze toate informaţiile necesare pentru generarea documentului fiscal.

8.4. Societatea va transmite Clientului factura aferentă Comenzii acceptate exclusiv în format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Clientului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Client.

8.5. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii precum şi pentru corecta executare a Serviciilor (în mod special cu privire la coordonatele de livrare a Produselor), Clientului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul personal.

8.6. Clientul are acces la o evidenţă a facturilor emise de Societate şi a Comenzilor plasate prin intermediul Contului personal, dacă a ales să îşi genereze un Cont.

IX. LIVRAREA PRODUSELOR

9.1. Societatea va livra Produsele furnizate în cadrul Serviciilor comandate de Client, în sistem de curierat door-to-door. Adresa de livrare este indicată de Client cu ocazia plasării Comenzii. În măsura în care această adresă se va modifica ulterior emiterii Comenzii, Clientul este obligat să anunţe Societatea cu cel puţin 12 ore înainte de momentul stabilit pentru efectuarea livrării, prin transmiterea unui e-mail în acest sens pe adresa furnizată de Societate.

9.2. Societatea va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor în vederea livrării acestora.

9.3. Societatea garantează livrarea Produselor în Municipiul Cluj-Napoca şi zona metropolitană adiacentă. Dacă doriţi livrarea Produselor în afara teritoriului Capitalei vă rugăm să ne indicaţi acest lucru, Societatea urmând a confirma disponibilitatea în acest sens, prin e-mail.

9.4. Societatea va efectua livrările de Produse prin intermediul propriilor angajaţi ori prin intermediul serviciilor de curierat, la adresele indicate de Client conform celor stabilite la pct. 9.1. Intervalul orar pentru livrări poate fi indicat orientativ de Client prin Comanda (la detalii) şi va fi indicat de Societate prin mesajul de acceptare a Comenzii.

9.5. Obligaţia Societăţii pentru livrarea Produselor se îndeplineşte prin predarea acestora destinatarului conform orarului de livrare indicat. În măsura în care Clientul nu este disponibil pentru efectuarea livrării în aceste condiţii, Societatea va încerca să îl contacteze pe Client pe numărul de contact furnizat, pentru ca acesta din urmă să indice Societăţii persoana către care să se facă valabil predarea Produselor, în absenţa Clientului. Dacă Clientul nu poate fi contactat în aceste condiţii ori dacă nu poate fi desemnată nicio persoană pentru preluarea Produselor, Societatea este eliberată de obligaţia de predare a Produselor, considerându-se că toate obligaţiile derivând din Comanda acceptată au fost executate conform, la momentul livrării Produselor la adresa indicată. Proprietatea şi riscul asupra Produselor va fi transferata la momentul livrării efectuate conform prezentei secţiuni.

9.6. În măsura în care pentru livrarea Produselor se va achita o taxă suplimentară preţului de prestare a Serviciilor şi respectiv furnizare a Produselor, Societatea va evidenţia acest cost, în mod separat, pe desfăşurătorul de plată emis la finalizarea Comenzii. Acest cost poate varia în funcţie de adresa de livrare a Produselor şi se va individualiza pentru fiecare Comandă în parte. Dacă acest cost de livrare nu se evidenţiază în mod distinct în cadrul comenzii, înseamnă că livrarea este efectuată de către Societate, prin propriul personal şi fără perceperea unui preţ distinct pentru aceste servicii.

X. CALITATEA ŞI CONŢINUTUL PRODUSELOR LIVRATE

10.1. Produsele furnizate de Societate prin intermediul Serviciilor executate sunt descrise în secţiunile specifice de pe website. Totodată, o listă a ingredientelor folosite se găseşte şi pe ambalajul Produselor livrate.

10.2. Produsele furnizate sunt crude şi nepasteurizate, prin urmare perisabile, beneficiând de o durată de valabilitate limitată, indicată ca atare pe etichetă / Produs. Produsele se vor păstra şi respectiv consuma în condiţiile indicate pe etichetă.

10.3. În măsura în care aveţi orice fel de reclamaţie cu privire la calitatea Produselor livrate de Societate, vă rugăm să ne contactaţi în cel mai scurt timp posibil pentru a verifica problemele ridicate şi pentru a le remedia în mod corespunzător. Societatea va răspunde la orice reclamaţie formulată de Client, pe e-mail, într-un termen de maxim 48 ore.

10.4. Societatea nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Societate a oricarei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare.

XI. REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE CLIENŢILOR

11.1. Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Clienţi ori de către ori utilizatorii website-ului, în secţiunile interactive ale website-lui.

11.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe website, titularul acestuia acorda Societăţii o licenţă neexclusivă, irevocabilă, nelimitată teritorial şi acordă Societăţii dreptul de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui şi de a afişa acest continut.

11.3. Societatea păstrează dreptul de a gestiona cuprinsul oricărui Review / Comentariu / Întrebare / Răspuns pe website ca făcând parte din Conţinutul website-ului, având posibilitatea de a modera acest Conţinut, în măsura în care nu corespunde politicii proprii de prezentare / utilizare a website-ului.

XII. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

12.1. Prezentul Document precum şi toate raporturile care vor exista între Societate şi Client cu privire la Produsele furnizate ori Serviciile executate prin intermediul website-ului sunt supuse legii române.

12.2. Eventualele litigii apărute între Societate şi Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanţele judecătorești române competente din Municipiul Bucureşti.

XIII. CONFIDENȚIALITATE

13.1. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvaluire către terţe părţi privind Comenzile / Contractul / Societatea nu va fi facută de Client fără consimţământul prealabil scris al Societăţii.

13.2. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul website-ului, Clienţii oferă Societăţiii acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii.

13.3. Prin înscrierea în baza de date a Societăţii cu ocazia creării unui Cont, Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat Societate în legătură cu relaţia contractuală dintre acestea.

XIV. PUBLICITATE

14.1. În momentul în care Clientul işi crează un Cont pe website, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere din partea Societăţii cu privire la Serviciile / Produsele oferite. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Societăţii în acest sens.

14.2. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment folosind legatura special destinată din cadrul oricăror Newslettere;

14.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru aplicabilitatea prezentului Document.

XV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Societatea este înregistrată ca operator autorizat al datelor cu caracter personal sub nr. _______________/ ___________

15.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Clienţii săi.

15.3. Scopul colectarii datelor este: informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea Clienților privind evolușia si starea Comenzilor, evaluarea Produselor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Produselor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare.

15.4. Prin completarea datelor din formularul de creare de Cont şi / sau de Comandă, Clientul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Societăţii şi işi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și / sau temporar de către Societate pentru desfăşurarea şi / sau derularea de către Societate a propriei activităţi, conform notificării de prelucrare a datelor cu caracter personal având ca titular pe Societate.

15.5. Prin citirea Documentului, Clienţii confirmă că au luat la cunoştinţă de faptul că le sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

15.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa Societăţii vă puteti exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dreptul de a vi se confirma faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate.